Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Bolja energija“ potpisao je Memorandum o razumevanju sa gradom Pirotom u cilju pružanja podrške razvoju održive energije, energetske i klimatske bezbednosti, kao i energetske efikasnosti, gde je akcenat stavljen na preduzimanje konkretnih mera za zamenu postojećih individualnih peći na čvrsto gorivo i smanjenje zagadenja vazduha u okviru zadatka “Promovisanje visoko efikasnih peći na drva”.

Ovim aktivnostima je planirano da se uradi katastar lokalnih individualnih ložišta u gradu Pirotu, gde će uz pomoć tima projekta “Bolja energija”, biti posebno dizajnirana aplikacije za unos prikupljenih podataka, na osnovu koje će se izvršiti evidencija praćenja potrošnje energenata, količine emisija zagađujućih gasova, kao i količina čestica CO2 u vazduhu. 

Potpisivanju Memoranduma o razumevanju prisustvovali su direktorka USAID-og projekta “Bolja energija” Lena Bratić i  gradonačelnik grada Pirot Vladan Vasić, koji su ovim Memorandumom usaglasili saradnju i pružanje podrške u pogledu izrade katastra za individualna ložišta, kao i podršku u primeni akcionog plana za postepeno gašenje neefikasnih peći u gradu. Naglašena je važnost pružanja tehničke podrške gradu Pirot za razvoj odgovarajućeg programa podrške u oblasti pružanja subvencija za građane, koji će im pomoći u smanjenju zagađenja vazduha u gradu.

“Uspostava katastra individualnih ložišta, prvog u regionu ove vrste, potvrdiće negativan uticaj koji individualna ložišta imaju nakvalitet vazduha i života u lokalnim zajednicama kao i značaj strateškog  pristupa rešavanju problema. Namera nam je da grad Pirot  uspostavom katastra i izradom akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha postane model za ostale gradove u Srbiji i regionu.” , izjavila je Lena Bratić, direktorka USAID-ovog projekta “Bolja energija”Ovom prilikom gradonačelnik mr Vladan Vasić je izjavio: “Problem zagađenja vazduha u gradu  je prisutan dugi niz godina. Nabavkom i instaliranjem merne stanice, potvrđena je naša pretpostavka da je dominantan izvor zagađenja sektor individualnih ložišta. U procesu realizacije mera za smanjenje zagađenja, izrada katastra, koji će dati detaljne podatke o strukturi i razmeštaju zagađivača, predstavlja prvi korak.  Nakon sagledavanja rezultata, uslediće izrada akcionog plana kojim će se definisati mere i detalji realizacije. Saradnja USAID-a i Pirota je i do sada bila veoma uspešna i nadamo se da će aktivnosti koje trenutno sprovodimo u okviru projekta „Bolja energija“ biti potvrda toga i podsticaj za dalju uspešnu saradnju.”

Izvor: Pirotske vesti

Elektronsko podnošenje zahteva

Postanite eGrađanin

eUprava Republike Srbije

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine