2020. godina

   
 

Završni račun za 2020. godinu

2019. godina

   
 

Završni račun za 2019. godinu

2018. godina

   
 

Završni račun za 2018. godinu

2017. godina

   
  Odluka o završnom računu Grada Pirota za 2017.

2016. godina

   
  Odluka o završnom računu Grada Pirota za 2016.
 

Izveštaj  o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja

završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada pirota za 2016. godinu

2015. godina

   
 

Završni račun za 2015. godinu

 

Izveštaj revizora o Završnom računu

2014. godina

   
 

Završni račun za 2014. godinu - nacrt

 

Izveštaj revizora o Završnom računu

2013. godina

 

 
  Završni račun za 2013. godinu
  Izveštaj revizora o Završnom računu
Joomla templates by Joomlashine