Naziv dokumenta

Srpski

Engleski

Strategija bezbednosti saobraćaja  
Informacioni memorandum
Strateški akcioni plan opštine Pirot
Strategija razvoja GIS opštine Pirot  
Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2021-2023  
Lokalni plan akcije za decu Pirota - 2013. - 2017. godina  
Strategija za unapređenje inkluzivnog obrazovanja  
Program razvoja sporta 2016. - 2018.  
Lokalni plan akcije za rome i osobe sa invaliditetom  
Strategija za mlade opštine Pirot  
Strategija razvoja socijalne zaštite  
Strategija razvoja poljoprivrede  
Strategija održivog razvoja Grada Pirota  

Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u

Gradu Pirotu za period 2019. - 2021. godina

 

Program zaštite životne sredine Grada Pirota (LEAP)

 

Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Pirota

 
Joomla templates by Joomlashine