Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih stredstava
Pravilnik o načinu trebovanja i evidenciji kancelarijskog materijala
Odluka o potvrđivanju mandata odbornika skipštine grada
Uputstvo o radu trezora
Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa
Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna
Pravilnik o budžedskom računovodstvu
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera grada Pirota
Pravilnik o načinu dostave dokumentacije javnih preduzeća Skupštini i Gradskom veću
Odluka o organizaciji gradske uprave grada Pirota
Izmena i dopuna Odluke o organizaciji Gradske uprave
Odluka o mesnim zajednicama
Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Pirota                                                            
Poslovnik Skupštine grada Pirota
Poslovnik o radu ženske odborničke mreže u Skupštini Grada Pirota
Pravilnik o bezbednosti IKT sistema Grada Pirota
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u gradskoj Upravi Pirota
Odluka o izmeni Odluke o formiranju Saveta za bezbednost saobraćaja града Pirotа - 27.04.2015.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o modelu, metodu i merama za rasterećenje subjekta privatizacije Javnog preduzeća "Radio Pirot" - 29.04.2015.

Odluka o proglašenju Dana žalosti - 05.05.2015.

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih

Elaborat o opravdanosti za projekte ekonomskog razvoja – objekat u funkciji

realizacije investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj

Rešenje - Privremeni zastupnik

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada pirota

Odluka o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budzeta Grada Pirota za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa

Procena rizika od katastrofa grada Pirota

Instrukcija za sprovođenje procedure za unapređenje efikasnosti i uvođenje standarda pri sprovođenju administrativnih postupaka u gradskoj upravi grada Pirota

Odluku o uspostavljanju JUM u Gradskoj upravi grada Pirota

Pravilnik o postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta

Rešenje o prekidu izbornih radnji
Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki unutar organa Grada Pirota
Pravilnik o nacinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun Izvršenja budžeta grada Pirota u 2020.
Odluka o gradskim administrativnim taksama
Odluka o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti grada Pirota
Uputstvo o postupku izrade i dostave gradskom veću i skupštini grada godišnjeg programa rada i izveštaja o realizaciji programa rada ustanova čiji je osnivač grad Pirot
Uputstvo o postupku izrade i dostave gradskom veću i skupštini grada godišnjeg programa rada i izveštaja o realizaciji programa rada ustanova čiji je osnivač grad Pirot
Joomla templates by Joomlashine