Obrasci Lokalne poreske administracije 

 
 

Зahtev za umanjenje naknade za korišćenje javne površine

 

Kontrolna lista LPA

 

Obrazac 1 - Eko naknada

 

Obaveštenje poreskim obveznicima za pristup Jedinstvenom informacionom sistemu

 

Zahtev za otvaranje korisničkog naloga

 

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

  ppi-1 za poreske obveznike koji vode poslovne knjige
  Prilog 1 uz obrazac ppi-1
  Podprilog uz prilog 1
  Prilog 2 uz obrazac ppi-1
  ppi-2 - za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige
  Dokumentacija za prijavu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige
  Pravilnik o načinu podnošenja PP
  Pravilnik o obrascima PP za porez na imovinu
  Zahtev za izdavanje uverenja za obveznike koji vode poslovne knjige
  Zahtev za izdavanje uverenja za obveznike koji ne vode poslovne knjige
  Zahtev za preknjižavanje - povraćaj
  Zahtev za otpis poreskog duga
 

Zahtev za izlazak na teren

 

Zahtev za pregled stanja poreskog duga

 

Zahtev za izdavanje kopije poreskog rešenja

  Prijava za komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru
  Kontrolna lista - Kancelarijska kontrola
  Kontrolna lista - Terenska kontrola
Joomla templates by Joomlashine