UPLATA ČETVRTOG KVARTALA GODIŠNjEG POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PIROT obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2023. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Lokalnoj poreskoj administraciji (šalter br.5 i 6), svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

 

UPLATA TREĆEG KVARTALA GODIŠNjEG POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PIROT obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. avgust 2023. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal poreza na imovinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za treći kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate koja trenutno iznosi od 16,5% zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prinudne naplate.

 

Referentna kamatna stopa NBS (13.07.2023.)

Obaveštenje za poreske obveznike - eSanduče

Referentna kamatna stopa NBS (08.06.2023.)

UPLATA DRUGOG KVARTALA GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PIROT obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj 2023. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal poreza na imovinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za drugi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prinudne naplate.

 

Referentna kamatna stopa NBS (06.04.2023.)

Referentna kamatna stopa NBS (09.03.2023.)

Referentna kamatna stopa NBS (09.02.2023.)

UPLATA PRVOG KVARTALA GODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PIROT obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar 2023. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2023. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za obaveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije za prvi kvartal 2023. godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal utvrđen rešenjem za 2022. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Lokalnoj poreskoj administraciji (šalter br.5 i 6), svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

 

Referentna kamatna stopa-AKTIVNE PROMENE1(12.01.2023.)

Referentna kamatna stopa NBS (08.12.2022.)

Referentna kamatna stopa-AKTIVNE PROMENE1(10.11.2022.)

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PIROT obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2022. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Lokalnoj poreskoj administraciji (šalter br. 5 i 6), svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

 
Referentna kamatna stopa NBS (11.10.2022.)
Referentna kamatna stopa NBS (09.09.2022.)
Referentna kamatna stopa NBS (12.08.2022.)

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal - 15. avgust

Lokalna poreska administracija podseća da je rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, 15. avgust.

Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, prema, Zakonu o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.26/2001, „Sl list SRJ“br.42/2002 – odluka SUS i „Sl glasnik RS“, 80/2002,80/2002-dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013, 68/2014-dr.zakon,95/2018, 99/2018-odluka US, 86/2019, 144/2020 i 118/2021).

 
Referentna kamatna stopa NBS (15.07.2022.)

NOVA USLUGA "eUVERENJE" NA PORTALU LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE - lpa.gov.rs

Građanima je omogućeno da putem nove usluge eUverenje na portalu lokalne poreske administracije dobiju elektronsko uverenje da su, recimo izmirili poreske obaveze vezane za porez na imovinu, bez odlaska na šaltere, kao i ostale vrste uverenja za različite namene.

Putem portala LPA, fizička lica, preduzetnici i pravna lica mogu da podnesu zahtev za dobijanje ovog uverenja, a elektronski dokument mogu da preuzmu ili na portalu LPA ili u svom eSandučetu na portalu eUprava.

Kako do eUverenja:

1. Potrebno je da budete registrovan korisnik na potralu eUprava visokim nivoom pouzdanosti (kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, na kartici ili USB tokenu);

2. Iz menija izaberite opciju Uverenja i popunite podatke;

3. Ukoliko svrha izdavanja ovog uverenja zahteva plaćanje administrativne takse, to možete uraditi elektronski na portalu LPA;

4. Nakon podnošenja zahteva, lokalna poreska administracija ima rok od 8 dana da Vam izda elektronsko uverenje, koje možete preuzeti ili na portalu LPA ili u svom eSandučetu na potralu eUprava.

 

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu poreza na imovinu za drugi kvartal - 16. maj

Lokalna poreska administracija podseća da je rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica, 16. maj.

Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, prema, Zakonu o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.26/2001, „Sl list SRJ“br.42/2002 – odluka SUS i „Sl glasnik RS“, 80/2002,80/2002-dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US, 47/2013, 68/2014-dr.zakon,95/2018, 99/2018-odluka US, 86/2019, 144/2020 i 118/2021).

 
Rok za plaćanje prve rate poreza 14. februar 2022. godine
Provera poreza - Uputstvo
Referentna kamatna stopa NBS

Poziv

Lokalna poreska administracija poziva sve poreske obveznike koji za nasleđenu imovinu nisu u zakonskom roku podneli poreske prijave a i dalje izmiruju svoje obaveze na ime umrlih lica (osim onih koji su kod Javnih beležnika završili ostavinski postupak i podneli poreske prijave), da u što kraćem roku podnesu iste sa pratećom dokumentacijom kojom dokazuju pravo svojine (rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.). U suprotnom, LPA će biti prinuđena da preduzme sve Zakonom propisane sankcije.
Za sve informacije obratiti se na šalteru br.4 u Gradskom uslužnom centru, na tel: 010/305-572 i 305-573, ili na

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Uplata prve kvartalne obaveze poreza na imovinu za 2021. godinu

Lokalna poreska administracija Gradske uprave Pirot, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. februar 2021. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. Obveznici plaćaju iznos u visini poslednje kvartalne obaveza po rešenju iz 2020.godine.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, koja trenutno iznosi 11,00%.

Sve informacije o visini duga, kao i druge informacije, poreski obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru, šalteri 3 i 4, zgrada Gradske uprve Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili ukoliko su registrovani kao korisnici usluga E-Građanin putem portala Jedintveni informacioni sistem - https://lpa.gov.rs/jisportal/

 

Obaveštenje za poreske obveznike

Lokalna poreska administracija obaveštava sve poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige da po najnovijoj izmeni Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“, br.144/2020) imaju rok do 31.01.2021.g. da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje se, u skladu sa zakonom, razvrstavaju u drugačiju grupu u odnosu na grupu u koju su bile razvrstane za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020.godinu, ako o tome nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili podacima o vrsti nepokretnosti koje javni beležnik dostavlja organu JLS. Ovde se pre svega misli na pomoćne objekte (samostalni objekti koji ne služe za stanovanje) koji su do sada bili oporezivani kao kuće za stanovanje ili poslovni objekti.

Bez dokaza dostavljenih uz prijavu, LPA neće iste ni razmatrati, a kao dokazi mogu se priložiti sledeća dokumenta: projektno tehnička dokumentacija, orto-foto snimci i sl.

Lokalna poreska adminsitracija
dana 11.01.2021.g.

 

Uputstvo za web korisnike Portala lpa.gov.rs

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal - 14. avgust

Loaklana poreska administracija podseća da je rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US i 86/2019).

 

Od danas građani Pirota Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu dobijaju u elektronsko sanduče na Portalu eUprava

Grad Pirot, 13.07.2020. godine - Građani Pirota koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava od danas dobijaju elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu.
Prve institucije javne uprave koje su počele da dostavljaju elektronska rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu građanima putem elektronske dostave (eDostava) u elektronsko sanduče su lokalne poreske administracije. Naime, svi građani registrovani korisnici Portala eUprava automatski će dobijati rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu u elektronsko sanduče. Elektronski dokument mogu preuzeti u elektronskom sandučiću u roku od 15 dana, a ukoliko ga ne preuzmu u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena. Oni građani koji nisu korisnici Portala eUprava nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.
Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

 

Obaveštenje u vezi podnošenja prijave za EKO NAKNADU


Obaveštavaju se sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31.07.2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.
Od subote, 18.07.2020. godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno ektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Podsećamo obveznike da je plaćanje eko takse uređeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.
Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:
 - ona koja je registrovana u APR
 - ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.
U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu, kao i propisanu visinu iznosa naknade.
Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, jedinica lokalne samouprave rešenjem utvrđuje iznos naknade, koja se plaća u jednakim mesečnim ratama, u roku od 15 dana po isteku meseca.
Sve informacije obveznici mogu dobiti putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na sl.telefone:  305-574 i 305-570.

OBAVEŠTENJE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE GU PIROT

Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja Radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je utvrdila poreske mere za vreme vanrednog stanja.
Mere su utvrđene Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 38/20 i koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine.

Uredbom su propisane sledeće poreske mere:

Za vreme vanrednog stanja neće se po službenoj dužnosti poništavati sporazumi, odnosno ukidati rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće se neplaćeni poreski dug naplaćivati
Prema članu 2. stav 1. Uredbe, prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Saglasno stavu 2. člana 2. Uredbe, Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA. Dakle, za vreme vanrednog stanja poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza a koji se, počev od rate koja dospeva u martu  2020. godine, ne pridržava rokova plaćanja istog ili u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug neće naplaćivati niti iz sredstava obezbeđenja niti u postupku prinudne naplate, pri čemu se na taj poreski dug u navedenom periodu ne obračunava ni kamata.

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda smanjena je za 10 procentnih poena.

Saglasno članu 3. Uredbe poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja trenutno iznosi 1,75%.

Prema opštim odredbama o kamati iz člana 75. ZPPPA, na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Dakle, za vreme vanrednog stanja na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata, ali  po stopi koja je smanjena za 10 procentnih poena.

Za sve informacije i zahteve poreski obveznici - fizicka lica mogu se obratiti putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na tel.010/305-578 i 010/305-580, a sva pravna lica i preduzetnici putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Uplata prve kvartalne obaveze poreza na imovinu za 2020. godinu.

Obaveštenje od 01.01.2020. o poreskim prijavama

Izveštaj sa javne rasprave

 

 

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu

Lokalna poreska administracija Gradske uprave Pirot, obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Sve informacije o visini duga, kao i druge informacije, poreski obveznici mogu dobiti u Uslužnom centru, šalteri 3 i 4, zgrada Gradske uprve Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili preko portala Jedintveni informacioni sistem - https://lpa.gov.rs/jisportal/


 
Na osnovu Odluke o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u postupku donošenja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada Pirota („Sl.list grada Niša“, br.55/19), Grad Pirot upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA ZA UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA 2020.GODINU I NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Grad Pirot, Gradska uprava Pirot, Odeljenje za privredu i finansije - Lokalna poreska administracija poziva zainteresovane građane, organe, organizacije, udruženja, ustanove, stručnu i ostalu javnost, da se uključe u raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o utvrđivanju prosečnih cena za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu i Nacrta Odluke o boravišnoj taksi.

Javna rasprava održaće se 12.11.2019.godine od 10-11h u prostorijama svečane sale Gradske uprave Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, Pirot.

Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu i Nacrt Odluke o boravišnoj taksi objavljeni su i na internet stranici Grada Pirota – www.pirot.rs, u delu Lokalna poreska administracija - Obaveštenja.


Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Lokalna poreska administracija, 18300 Pirot, ul.Srpskih vladara br.82, neposredno preko pisarnice Gradske uprave grada Pirota ili elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Kontakt osoba: Snežana Rajković. Rok za predaju istih je 12.11.2019.godine. 
 Odluka o boravišnoj taksi  
 Odluka o utvrđivanju prosečne cene po m2 za 2020. godinu  

 

Izveštaj o održanoj javnoj tribini u MZ Trnjana dana 04.07.2019. godine                        

GRAD PIROT – TRIBINA O UČEŠĆU GRAĐANA U TROŠENJU SREDSTAVA NAPLAĆENIH OD POREZA NA IMOVINU

Grad Pirot – Gradska uprava Pirot, obaveštava građane sela Trnjana da će se u četvrtak, dana 04.07.2019.godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama MZ Trnjana, održati tribina na temu „Uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstava prikupljenih od naplate poreza na imovinu“.  
Tribina se organizuje u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu„ u koji je uključen i grad Pirot.
Program finansira vlada Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom za finansije i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation SRB, kroz aktivno učešće lokalne samouprave.            
S obzirom na značaj teme, očekuje se da će građani prepoznati svoju ulogu u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu i aktivno učestvovati na najavljenoj tribini.

U Pirotu, dana 01.07.2019.godine

 

Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu

Obaveštenje za građane u vezi kampanje “DA se upoZNAMO”

Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje gradske vlasti da do kraja 2018. godine direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave. Zbog toga je Švajcarska agencija za razvoj pokrenula kampanju “DA se upoZNAMO” koja ima za cilj podizanje svesti građana o važnosti transparentnog upravljanja javnim finansijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Kako građani doprinose opštinskom budžetu kroz poreze, takse i naknade, sada imaju i priliku da se direktnije uključe u rad lokalne samouprave kroz učešće u radu savetodavnih tela skupštine, učešće u javnim raspravama, kroz ankete, pisanje peticija, primedbi i sugestija. Uključivanjem u planiranje budžeta utičemo na prioritete u njegovom trošenju, a redovnim izmirivanjem poreskih obaveza doprinosimo da budžet bude veći.


I Grad Pirot je prepoznao značaj ove kampanje, te Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave Pirot, koristi priliku da građane obavesti da sva pitanja, primedbe i sugestije vezane za porez na imovinu i participativno budžetiranje mogu uputiti na sledeći način:

  • porez na imovinu, kontakt osoba Snežana Rajković, e-mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., lično u kancelariji br.70 (prizemlje) ili putem telefona 305-570, 
  • participativno budžetiranje, kontakt osoba Elizabeta Jelenković, e-mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., lično u kancelariji br.40 (III sprat), ili putem telefona 305-540.

 

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: 14. avgust 2018. godine rok za uplatu treće rate poreza

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu za poreske

obveznike bilo da su fizička lica, preduzetnici ili pravna lica je 14. avgust 2018. godine.

Blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kazne.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnoj Lokalnoj poreskoj

administraciji na šalteru 3 i 4 u Uslužnom centru u Gradskoj upravi Pirot.


Snežana Rajković

Šef Odseka Lokalne poreske administracije

Grad Pirot

Gradska uprava Pirot

 
Obaveštenje o izdavanju godišnjih rešenja za 2018. godinu
Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlaganje dugovanog poreza (30.03.2016.)
Obaveštenje za avgust 2015.                                                                      
Spisak neuručenih rešenja
Joomla templates by Joomlashine