Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

ZIP Centar za mlade i Grad Pirot raspisali su javni poziv za sprovođenje obuka za deficitarna zanimanja. Poziv je namenjen poslodavcima koji imaju potrebu za zaposlenima deficitarnih zanimanja i imaju mogućnosti da sprovedu obuku. Ukupno je za ove namene predviđeno 1.5 miliona dinara, javni poziv je raspisan 19. maja i trajaće do kraja godine, odnosno do utroška sredstava. Komisija će zasedati jednom mesečno, po potrebi i češće,  kako bi analizirala sve pristigle prijave. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Na osnovu člana 59.Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15,113/17- dr.zakon i 113/17 i 49/21), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Grada Pirota za period 2021. do 2023. godine, usvojenim na sednici Skupštine Grada Pirota dana 23.04.2021.godine, Sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada – obuke na radnom mestu za 2022. godinu, zaključenim između Grada Pirota i ZIP centra za mlade-biznis inkubatora d.o.o. Pirot, dana 09.05.2022. godine

ZIP CENTAR ZA MLADE-BIZNIS INKUBATOR DOO U SARADNJI SA GRADOM PIROTOM Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU MERE OBUKE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA NA TRŽIŠTU RADA – OBUKE NA RADNOM MESTU U 2022. GODINI

OSNOVNE INFORMACIJE

Osnovna svrha Poziva za poslodavce, koji se finansira u 2022. godini iz budžeta grada Pirota, je da obezbedi tehničku i finansijsku pomoć poslodavcima koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom, kroz obezbeđivanje mogućnosti za pohađanje obuka na radnom mestu, naročito licima koji se se suočavaju sa teškoćama na tržištu rada.

Ovaj Poziv namenjen je svakom poslodavcu sa teritorije grada Pirota koji može obezbediti pristojne uslove za obučavanje i rad, kako bi se kreirale šanse za održivo zaposlenje.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Poslodavci koji žele da se prijave potrebno je da zadovoljavaju sledeće administrativne kriterijume:

 • da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani (bez obzira da li pripadaju javnom ili privatnom sektoru);
 • da su bili registrovani najmanje 12 meseca pre datuma prijavljivanja;
 • da u poslednjih šest meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • da imaju najmanje 1 zaposlenog sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv, a ukoliko se na poziv prijavljuje preduzetnik nije potrebno imati dodatno jednog zaposlenog radnika;
 • da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti.
 • Pored toga, poslodavci koji žele da se prijave je potrebno da:
 • imaju iskazanu potrebu za novim radnicima;
 • imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama(prostorne i ljudske kapacitete);
 • izdvoje vreme i osiguraju prisutnost svojih iskusnih radnika u svrhu izrade programa obuke – kurikuluma;
 • imenuju kompetentne mentore u kompaniji i da izdvoje dovoljno vremena za obuku mentora.

KORISTI ZA ODABRANE POSLODAVCE

 • Besplatna stručna podrška u pronalaženju i predselekciji odgovarajućih polaznika obuke u okviru grupe potencijalnih kandidata;
 • Besplatna obuka instruktora u kompaniji (mentora);
 • Besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma;
 • Naknada dela troškova programa obuke, kao što su troškovi administracije, zarada /naknada zarade polaznika obuke, zaštitne odeće, dodatne zaštitne opreme i ostalih obaveznih mera zaštite u vezi sa virusom KOVID-19, angažovanja mentora, materijala za praktični deo obuke, i (gde postoji potreba) ulaznog sanitarnog pregleda i dodatnog osiguranja polaznik

ZAHTEVI ZA ODABRANE POSLODAVCE

 • Da izvrše finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu predselekcije koju izvrši ZIP centar;
 • Da obezbede sufinansiranje u propisanom iznosu;
 • Da koordinaraju i sprovode program obuke na radnom mestu u svojim prostorijamau skladu sa odobrenim kurikulumom;
 • Da sklope i primenjuju ugovore sa polaznicima za vreme trajanja programa obuke(sa pripadajućim porezima i doprinosima) u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama i propisima koji se tiču rada,zapošljavanja i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svim drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili
 • kategorije polaznika obuke, uz napomenu da nije prihvatljivo angažovanje
 • polaznika obuke posredstvom agencija za privremeno zapošljavanje;
 • Da obezbede redovnu mesečnu isplatu zarada / naknada zarada polaznicima obukepreko njihovih bankovnih računa;
 • Da izvrše odgovarajuću zamenu kandidata ukoliko, iz bilo kog razloga, kandidatkoji je počeo sa obukom, nije u mogućnosti da je nastavi ili ne ispunjava zadate uslove i zahteve poslodavca, a sve u prvom mesecu trajanja obuke. Ukoliko je obuka u drugom mesecu realizacije nije potrebno izvršiti zamenu kandidata, ali će se iznos podrške poslodavcu umanjiti srazmeno promeni;
 • Da obezbede uslove za sprovođenje finalne procene stečenih kompetencija polaznika obuke;
 • Da ponude zaposlenje svim polaznicima obuke koji zadovoljavaju kriterijume poslodavca;
 • Da redovno izveštavaju i blagovremeno informišu o svim promenama od značaja za sprovođenje projekta i dostavljaju informacije potrebne za praćenje i evaluaciju programa obuke.

BUDŽET PROGRAMA I PRAVILA SUFINANSIRANJA

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovaj Poziv je 1.500.000.000 RSD.

Kofinansiranje od strane poslodavca je obavezno a iznosi minimum 15.000,00 RSD po polazniku.

Vrednost programa obuke za svakog poslodavca biće predstavljena u zajednički finansiranom programskom budžetu koji će obuhvatati sledeće delove:

Deo A:

→ Zarade/naknade za polaznike obuka za vreme trajanja programa obuke u minimalnom bruto iznosu od 30.000 RSD mesečno po osobi (trajanje obuke je dva meseca )- finansira Grad;

→ (prema potrebi) Ulazni sanitarni sanitarni pregled pregled za polaznike obuka- doprinos kompanije;

→ (prema potrebi) Dodatno osiguranje polaznika obuke- doprinos kompanije; Doprinos kompanije mora biti minimum 15.000,00 rsd po polazniku u Delu A budžeta Deo B

→ Doprinos realizaciji programa obuke po polazniku 20.000,00 rsd – finansira Grad Pirot

Kako bi stekao pravo da primi doprinos po polazniku poslodavac treba da obezbedi sledeće uslove u toku implementacije programa:

 • zaštitna oprema u dovoljnoj količini i/ili odgovarajuća uniforma za polaznike za vreme trajanja programa obuke;
 • potrebna oprema i materijal za obuku;
 • energija, mašinski radni časovi, alati u skladu sa odobrenim programom obuke;
 • angažovani mentori u kompaniji za rad sa polaznicima;
 • obezbeđeni odgovarajući uslovi obuke u prostorijama poslodavca u skladu sapropisima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

POSEBNI USLOVI

 • Ukoliko odabrani poslodavac u toku realizacije obuke odustane od daljeg sprovođenja programa, izvršiće se umanjenje iznosa podrške poslodavcu srazmerno vremenu trajanja obuke. Ukoliko nakon toga raspoloživa sredstva to dozvoljavaju moguće je uključiti u program novog poslodavca.
 • Ukoliko je poslodavac već učestvovao u prethodnom programu Obuka na radnom mestu može da se prijavi i na ovaj poiv ukoliko je zaposlio minimum 50 % kandidata koji su bili na obuci u toj kompaniji.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Obavezna dokumetacija za prijavu na konkurs:

 • Prijavni obrazac
 • Fotografije radnih mesta
 • Radna biografiju mentora
 • Izvod iz Kroso baze ili odgovarajući dokument koji dokazuje broj zaposlenih-dokaz o broju zaposlenih radnika. Dokumentacija za prijavu na konkurs podnosi se lično u Zip centru –biznis inkubatoru doo na adresi Takovska 24, Aneks sportske dvorane Kej –prvi sprat, neposredno ili putem pošte ili na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Ovaj Poziv za poslodavce biće otvoren do utroška sredstava, počev od 19.05.2022. god., a najkasnije do 31.12.2022. god.

Komisija će zasedati minimum jednom mesečno, a po potrebi i češće.

EVALUACIJA PRISTIGLIH PRIJAVA

Za potrebe evaluacije prijava biće formirana komisija od 3 člana i to 2 predstavnika ZIP centra i 1 predstavnik Grada Pirota (KLER).

Komisija će donositi odluku na osnovu sagledavanja sledećih kriterijuma: 1. Administrativna provera ispunjenosti uslova

2. Procena kvaliteta prijava na osnovu:

 • uočenih uslovi rada;
 • mogućnosti inkluzije;
 • mogućnost zapošljavanja nakon obuke;
 • potencijala sektora za rast;
 • usklađenosti sa pravcima razvoja Grada;
 • sveopšteg utiska.

Odluka o izboru kompanija će biti doneta najkasnije 10 dana od zasedanja komisija

Prilog 1: Prijavni obrazac

Izvor: Pirotske vesti

Plan razvoja Grada Pirota 2021–2028.

Joint cross border initiatives for creation of eco frendly region

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Oglasna tabla

 

Elektronsko podnošenje zahteva

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine