Dobrodošli

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

 

Poštovani sugrađani,

dobrodošli na internet portal grada Pirota. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu lokalnih organa grada Pirota time što ćete izneti svoje sugestije i predloge. Opširnije

 

mr Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota

Izrada i usvajanje Plana razvoja grada jedna je od najvažnijih zakonskih obaveza lokalnih samouprava. Obaveza je propisana Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Reč je o dokumentu lokalne samouprave kojim se predviđa dugoročan plan razvoja. Posao oko izrade Plana nije jednostavan jer zahteva svestrano sagledavanje ciljeva i vizije razvoja. Ono što je obaveza lokalne samouprave, to je i Zakonom propisano, jeste analiza postojećeg stanja, vizija, odnosno željeno stanje, prioritetni ciljevi i pregled i opis mera koje se dalje razrađuju dokumentima javnih politika i srednjoročnim planom jedinice lokalne samouprave.

Što se tiča Plana razvoja grada to će biti, zaista, pravi strateški, krovni dokument za razvoj u narednom periodu, kaže gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić. Već sada je formiran koordinacioni tim koji će rukovoditi procesom izrade, a formiraće se i sektorski timovi koji će analizirati i predložiti sektorske planove razvoja koji će se na kraju uklopiti u jednu celinu, i veoma je važno da se i javnost uključi u ceo ovaj proces u samoj završnici izrade. Plan se pravi za period od sedam godina i u toku se može prilagođavati, ali je veoma bitno sada napraviti dobru postavku jer će se na bazi toga praviti programi javnih preduzeća, projektna dokumentacija, iz toga izvlačiti podrška za konkurse kod ministarstva. Veoma je važno reći šta se predvidja, kao što je, na primer, Dom za stare. Kada kažete da imate Plan razvoja grada, koji je prošao javnu raspravu , koji je usvojila Skupština, urađena projektna dokumentacija, vidi se da se o tome ozbiljno razmišljalo- kaže gradonačelnik, Vasić.

 

Izvor: Pirotske vesti

 

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Oglasna tabla

 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Vlada Republike Srbije

Narodna Skupština Republike Srbije

Ministarstvo državne Uprave i Lokalne Samouprave

Agencija za privredne registre

eUprava Republike Srbije

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Grada Pirota

Joomla templates by Joomlashine