U sali Doma kulture Pirot, uz propisane mere zaštite, održana je Sednica Skupštine grada Pirota sa 12 tačaka Dnevnog reda, koje su odbrnici jednoglasno usvojili.
Najviše pažnje i polemike, očekivano izazvala je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za 2020. godinu kao i Izveštaj o izvršenju Odluke o bužetu grada za period od 1. januara do 30. septembra 2020. godine.


Izveštaje je podnosila Jagoda Šnele, načelnica Odeljenja za privredu i finansije.


Jedna od primedbi opozicije koju je pred odbornicim izneo Žarko Todorović, šef odborničke grupe "Najbolje za Pirot", bila je da se sredstav namenjena projektu Otvorenog kupališnog kompleksa preusmere na izgradnu nove zgrade Hitne pomoći u Pirotu.


Još jedan bitna tačka Dnevnog reda koja je usvojena, odnosila se na Odluku o pristupanju izrade Plana razvoja grada Pirota u periodu od 2021. do 2028. godine, a o tome je odbornike detaljno upoznala Marija Đošić, Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.


Usvojena je i odluka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2021. godinu, kao i Odluka o razvrstavanju neizgradjenog gradjevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materjala, šuma, u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište za svrhu utvrdjivanja poreza na imovinu.

Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada rekla je nakon završetka skupštine da su donešene vrlo važne odluke za dalje funkcionisanje grada Pirota.

Usvojena je i saglasnost na izmenu Programa poslovanja za 2020. godinu JP 'Komunalac' i JKP 'Vodovod i kanalizacija'. Takođe, izvršena su imenovanja i razrešenja mnogih članova upravnih i nadzornih odbora.

Izvor: Plusonline

 

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine