Odluka o pristupanju Plana razvoja
Informacije o izradi Plana razvoja
Obrazac za predloge

Poziv za javne konsultacije

Rešenje o formiranju koordinacionog tima

Rešenje o formiranju tematskih radnih grupa

Komentari građana na javne konsultacije

Komentari građana na javne konsultacije

Izveštaj o sprovedenim konsultacijama o Planu razvoja

Grada Pirota

Javna rasprava - Plan razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine - NACRT (Dokumentacija sa prilozima)

Poziv na prezentaciju Plana razvoja Grada Piroto za period 2021. - 2028. godine

Joomla templates by Joomlashine