Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika, u ime Grada Pirota, a na osnovu ovlašćenja gradonačelnika mr Vladana Vasića, potpisao je danas u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Ugovor za realizaciju projekta "Oživljavanje srpske srednjevekovne tvrđave Kale".
Projektom je predviđeno da "Gornji grad" Pirotske tvrđave, koji raspolaže sa 5 objekata (Kula), bude u svrhu promocije turizma i kulturnog nasleđa, čiji prostori će se oplemeniti i koristiti kao stalne izložbene postavke, i koje će činiti funkcionalnu tematsku celinu.


U cilju kreiranja jedinstvenog vizuelnog identiteta Pirotske tvrđave i njenih postavki, predviđeni ovim projektom, a koje su smeštene u "Crkvici" i još četiri(4) Kule "Gornjeg grada" , korišćeni su motivi, koji asociraju na srednjevekovnu tvrđavu, ali sa jasnim akcentom na lokalno nasleđe.

Potpisivanjem ovog Ugovora i finansijskom podrškom projekta od strane ministarstva, ali i sredstvima koje će Grad Pirot izdvojiti kroz učešće, stvorili su se uslovi za realizaciju projekta u "Gornjem gradu" Pirotske tvrđave, kroz faznu realizaciju sledećih sadržaja i postavki:

   1. "Crkvica" - "Info centar" sa suvenirnicom - postavka br. 1. - "PIROT KROZ VEKOVE" - virtuelni muzej,
   2. Istočna kula - postavka br.2 - "GRADOVI I TVRĐAVE SREDNJEVEKOVNE SRBIJE"
   3. Jugozapadna kula - postavka br. 3 - "PIROTSKA TVRĐAVA KROZ VEKOVE",
   4. Zapadna kula - postavka br. 4 - promenjiva postavka
   5. Donžon kula - posravka br. 5 - "TVRĐAVA ZA DECU".

Posle izvedene obimne rekonstrukcije i konzervacije "Gornjeg" i "Srednjeg grada" , kao i sređivanja parkovskih površina "Donjeg grada",  realizacijom projekta izložbenih postavki u kulama "Gornjeg grada" , kao što je nedavno obećao gradonačelnik Vladan Vasić, značajno će se oplemeniti prostor u samom "Gornjem gradu" , čime će se značajno unaprediti  turistička i kulturna ponuda grada Pirota.

Izvor: Plusonline

 

 

Izrada plana razvoja Grada Pirota za period 2021. - 2028. godine

Unapređenje poslovne klime u Srbiji

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine