Na današnjoj konferenciji za novinare u prostorijama JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta, direktor Slaviša Svilarov objavio je da praktično od sutra počinju radovi na izradi novog Prostornog plana Grada Pirota. Izmedju ostalog tom prilikom Svilarov je govorio o samoj dinamici izrade Plana, zakonskim okvirima i obavezama svih aktera. Na samom kraju konferencije Svilarov je objavio da će iz budućeg Prostornog plana biti izbačene sve lokacije za izgradnju minihidrocentrala na zaštićenom području Stara planina.


Važeći Prostorni plan je iz 2011. godine i od tada je bilo više primedbi za izmenu i dopunu Plana, takodje i sam Zakon o planiranju i izgradnji je više puta menjan. Iz svih navedenih razloga gradskoj Skupštne je predloženo da se krene u izradu potpuno novog Prostornog plana, što je na jednoj od sednica i usvojeno. Pripreme za izradu Plana već su u toku i smatram da smo kadrovski i tehnički osposobljeni za izradu ovog izuzetno značajnog dokumenta. Vodja tima koji će raditi na izradi Plana je Slaviša Tošić, diplomirani prostorni planer sa licencom. Redoslaed aktivnosti je jasno propisan. Od pripreme katastarskih parcela, preko ranog javnog uvida, do izrade nacrta Plana i usvajanja najpre od strane Ministarstva gradjevine i na kraju Skupštine grada Pirota.
Ono što je prethodnih meseci izazivalo posebnu pažnju šire javnosti jeste izgradnja minihidrocentrala. Stim u vezi stav nas kao obradjivača plana i gradske Skupštine kao naručioca, koji je usaglašen, jeste da iz našeg  Prostornog plana ubuduće izbacimo sve lokacije za minihidrocentrale na području Stara planina. Očekujemo, takodje, s obzirom da takve najave postoje, da i nadležne institucije i ministarstava, u toku ovog periodu, i u samom Prostornom planu Stare planine, koji izradjuje država Srbija, donošenjem novih propisa i odluka, izbace ove lokacije, kako bi ova dva plana bila kompatibilna, kaže Svilarov
Na području posebne namene Stara planina ima 43, van zaštićenog područja 15 potencijalnih lokacija za izgradnju derivacionih minihirocentrala.

Izvor: Plusonline

Joomla templates by Joomlashine