R.B. Predlog Broj glasova na anketnom listiću Broj glasova na sajtu Ukupno %
1 Izgradnja turističkog mobilijara na lokaciji Krivi vir-Temštica 270 2.468 2.738 45,72
2 Rekonstrukcija, saniranje i uređenje javnih česmi i izgradnja novih 14 1.678 1.692 28,26
3 1. Načni šou za decu od 6-10 god. (izvođenje eksperimenata iz oblasti prirodnih nauka ispred dece sa mogućnošću učestvovanja istih) 98 1.139 1.237 20,66
4 Izgradnja dečijeg igrališta u starom Tigrovom naselju 101 220 321 5,36
  UKUPNO: 483 5.505 5.988  

 

 

Posle sprovedene ankete usledio je sastanak tima za sprovođenje Participativnog budžetiranja koji je održan 25.11.2020. godine u Maloj sali Grada Pirota.

Na sastanku su sređivani rezultati sprovedene ankete. Prebrojani su glasovi na anketnim listićima i osvrnulo se na rezultat ankete na sajtu. Na osnovu utvrđenog ukupnog broja glasova konstatovano je da je najveći broj glasova i to 2.738  dobio predlog Izgradnja turističkog mobilijara na lokaciji Krivi vir-Temštica. Tim za participativno budžetiranje je odlučio da se ovaj predlog uvrsti u nacrt Odluke o budžetu za 2021. godinu kao deo Participativnog budžetiranja za koje je za 2021. godinu namenjeno 1.000.000,00 dinara.

Zapisnik sa sastanka

 

Joomla templates by Joomlashine