Javna nabavka usluge u otvorenom postupku: Izbor Privatnog partnera za realizaciju projekta rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja, primenom mera i poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova na teritoriji Grada Pirota, redni broj 1.2.17/2020 od 16.03.2020. godine  
Poziv za podnošenje ponude
Invitation to bid
Konkursna dokumentacija
Odluka o prekidu postupka
Odluka  o nastavku postupka
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava
Izmenjena konkursna dokumentacija
Notice on extension of the deadline
Pitanje i odgovor 1
Pitanje i odgovor 2
Pitanje i odgovor 3
Izmenjena konkursna dokumentacija 2
Pitanje i odgovor 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanje i odgovor 5
Izmenjena konkursna dokumentacija 3
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda- prijava
Pitanje i odgovor 6
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanje i odgovor 7
Izmenjena konkursna dokumentacija 4
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Joomla templates by Joomlashine