Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Конкурс за коришћење субвенција и подстицаја у пољопривреди града Пирота расписан је 24.04.2021.године. Град Пирот је у Фонду за пољопривреду за 2021.годину издвојио 56.000.000 динара. До августа укупно су конкурисала 382 пољопривредна газдинства. Из буџета су утрошена 31.349.973 динара, што значи да је на терену инвестирано у пољопривреду 65.180.550 динара.

Како нам је рекла Мимица Костић Ђорђевић, члан Градског већа, конкурс се одвија по уобичајеној динамици. Према мерама за које се конкурисало до сада може да се закључи да се наставља тренд улагања у воћарску и повртарску производњу где су потрошена 11.583.232 динара, а приметна је и обнова механизације, јер је до сада из буџета потрошено 10.196.000 динара.

“Подсећамо пољопривредне произвођаче да право на коришћење подстицаја имају сва регистрована пољопривредна газдинства. Захтеви за субвенције се подносе од 01. до 05. у месецу. Износ по рачунима у једном захтеву треба да буде најмање 30.000 динара по свим мерама и сви рачуни се прилажу у једном захтеву без обзира на коју се меру односе. Појединачни рачуни са износом испод 1.000 динара се неће прихватати. Једно газдинство може да конкурише за више мера из конкурса уколико су сагласне са производњом која је пријављена у Регистру пољопривредног газдинства. Субвенционисаће се сва материјална средства и инвестиције реализоване од 01. децембра 2020. године и током 2021. године док траје конкурс, док код вештачког осемењавања грла осемењена у периоду од 01. новембра 2020. до 31.октобра 2021. године” каже Мимица Костић Ђорђевић.

Конкурс ће трајати све до утрошка средстава, а најкасније до 05.новембра, док за вештачко осемењавање конкурс траје од 01. до 10. новембра 2021. По једном газдинству максималан износ субвенција је до 800.000 динара за инвестиције, до 300.000 динара за премију осигурања и за суфинансирање камате на износ кредита до 1.000.000 динара, док вештачко осемењавање нема ограничења. 

Предаја захтева са потребном документацијом ја на шалтеру бр.1 у Услужном центру. Брошура са упутством за конкурисање и конкурсни образац узимају се на шалтеру информација у Услужном центру града Пирота.  

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine