Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Годишњи план

2024. година

Сагласност - 2024.

2023. година

Сагласност - 2023

2022. година

Сагласност - 2022

2021. година

Сагласност - 2021

2020. година

Сагласност - 2020

2019. година

Сагласност - 2019

2018. година

Сагласност - 2018

2017. година

 

Извештај о раду

Сагласност на извештај - 2022. година

2022. година

Сагласност на извештај - 2021. година

Сагласност на извештај - 2020. година

Сагласност на извештај - 2019. година

2019. година

Сагласност на извештај - 2018. година

2018. година

2017. година

2016. година

 

Контролне листе

2020. година

 

Локални регистар извора загађивања

Упутства и обрасци за попуњавање локално регистра

2013. година

2014. година

2015. година
2016. година
2017. година
2018. година
2019. година
2020. година
2021. година
2022. година

 

Обавештења Градске Управе

Обавештења Министарства Заштите животне средине

 

Захтеви за процену утицаја

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Захтев за ажурирање студије о процени утицаја

Захтев за сагласност на студију о процени утицаја

 

Захтеви за издавање дозвола за управљање отпадом

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Захтев за изузимање од обав. прибав. дозволе
Захтев за промену у дозволи
Захтев за интегрисану дозволу

 

Захтеви за инспекцијски надзор

 

 

Мониторинг

Година
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Извештај о површинским водама      
Извештај о мерењу буке
Извештај о квалитету ваздуха
Извештај о испитивању хигијенске исправности воде за пиће                

 

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine