Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Годишњи план

2020. година

Сагласност - 2020

2019. година

Сагласност - 2019

2018. година

Сагласност - 2018

 

Извештај о раду

Сагласност на извештај - 2019. година

2019. година

Сагласност на извештај - 2018. година

2018. година

2017. година

2016. година

 

Контролне листе

2020. година

 

Локални регистар извора загађивања

Упутства и обрасци за попуњавање локално регистра

2013. година

2014. година

2015. година
2016. година
2017. година
2018. година
2019. година

 

Обавештења Градске Управе

Обавештења Министарства Заштите животне средине

 

Захтеви за процену утицаја

Физичка

лица

Правна

лица

Захтев за давање сагласности
Захтев за давање сагласности - затечено стање
Захтев за обим и садржај
Захтев за одлучивање о процени утицаја
Захтев за одлучивање о процени утицаја - затечено стање

 

Захтеви за издавање дозвола за управљање отпадом

Захтев за издавање дозволе за сакупљње и/или транспорт отпада

Захтев за издавање дозволе за скалдистење, третман и одлагање отпада

Захтев за издавање дозволе за_сакупљање, транспорт, скалдистење, третман и одлагање отпада

Захтев за обнављање-ревизију дозволе за сакупљње и/или транспорт отпада
Захтев за изузимање од обав. прибав. дозволе
Захтев за промену у дозволи
Захтев за интегрисану дозволу

 

Захтеви за инспекцијски надзор

 

Мониторинг

Година
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Извештај о површинским водама    
Извештај о мерењу буке    
Извештај о квалитету ваздуха  
Извештај о испитиванју хигијенске исправности воде за пиће              

 

Евиденција о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Joomla templates by Joomlashine