Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

Програм: Еxцханге 4

Пројекат: „Имовина локалне самоуправе у процесима европских интеграција”

Носилац пројекта: Град Ниш

Партнер на пројекту: Општина Пирот

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела управљања имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење функционалних и финансијских резултата.

Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току животног циклуса имовине, а у сврху остваривања употребе, одржавања, коришћења и располагања.

Пројекат предвиђа да се у току његове реализације изврши сакупљање, верификација и анализа података о имовини која је предмет трансфера у јавно власништво локалне самоуправе, креирање базе података имовине локалне самоуправе која ће бити предмет трансфера у јавно власништво, изради финансијска анализа портфолија, имовине и пројеката, изради свеобухватни план консолидованог управљања имовином, региструју поседи унети у уједињену базу података државне имовине, изграде  капацитети општинског особља и званичника локалне самоуправе на пољу управљања имовином и валоризација имовине као важног економског ресурса и инструмента одрживог развоја.

Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 141.315,00 еура, од тога донација ЕУ износи 123.424,52 еура, а учешће партнера, града Ниша и општине Пирот износи 17.890,48 еура, као кофинансирање кроз рад на пројекту.

Време трајања пројекта: 12 месеци

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Joint cross border initiatives for creation of eco frendly region

Tender Dossier - DOWNLOAD

Corrigendum No.1

Question and answers

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Огласна табла

 

Електронско подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Joomla templates by Joomlashine