Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Жиро рачуни за таксе

Захтеви

Промена личног имена
Исправка грешака у МКР/МКВ/МКУ и књизи држављана
Накнадни упис у МКР
Накнадни упис у МКУ
Допуна података у матичним књигама и књигама дражављана
Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге
Склапање брака преко пуномоћника
Joomla templates by Joomlashine