Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Жиро рачуни за таксе

Захтеви

Издавање извода из матичних књига
Издавање извода из матичних књига намењених иностранству
Издавање уверења из матичних књига
Издавање уверења о држављанству
Уверење из матичне књиге о слободном брачном стању
Уверење о способности за ступање у брак
Одређивање личног имена детету и уписивање у матичну књигу рођених
Признање очинства
Састављање записника о враћању презимена после развода брака
Пријава рођења у иностранству
Пријава закључења брака у иностранству
Пријава смрти у иностранству
Закључење брака ван радног времена у сали за венчања
Закључење брака ван службених просторија
Закључење брака у дане викенда у сали за венчања
Закључење брака у радно време, радним даном, у сали за венчања
Потврда о породичном стању намењена за употребу у иностранству
Уверење о издржавању намењено за употребу у иностранству
Упис у матичну књигу рођених промена у личном статусу грађана
Упис у матичну књигу умрлих промена у личном статусу грађана
Увид у матичне књиге и књиге држављана
Упис личног имена на језику и писму националних мањина

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine