Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлуке    
  Просторни план Града Пирота                                   
 

Извештај о извршеном јавном увиду за просторни план Града Пирота

  Рани јавни увид нацрта просторног плана подручија посебне намене
специјалног резервата природе "Јерма"
  Оглас рани јавни увид ППППН СРП Јерма
  Текстуални део
  Граница обухвата
  Посебна намена простора
  Извод
  Измене - План генералне регулације "Пирот - центар"
  Генерални план Пирота
  План генералне регулације "Пирот - центар"
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Републичке таксе за изградњу

 

Захтев за издавање информације о локацији

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења
     
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота

 

Joomla templates by Joomlashine