Сертификована општина са повољним пословним окружењем

 

Одлуке    
  Просторни план Града Пирота                                   
 

Извештај о извршеном јавном увиду за просторни план Града Пирота

  Рани јавни увид нацрта просторног плана подручија посебне намене
специјалног резервата природе "Јерма"
 

Рани јавни увид ПДР Пункт за одржавање путева I и II реда у зони

петље Пирот исток на државном путу А4 (ауто пут Е-80)

  Оглас рани јавни увид ППППН СРП Јерма
  Текстуални део
  Граница обухвата
  Посебна намена простора
  Извод
  Измене - План генералне регулације "Пирот - центар"
  Генерални план Пирота
  План генералне регулације "Пирот - центар"
  Одлука о доприносу за уређење градског земљишта - 2015.
 

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнада

за услуге које пружа Градска управа Града Пирота

 

Републичке таксе за изградњу

 

Захтев за издавање информације о локацији

  Издати локацијски услови
  Регистар - Издате грађевинске дозволе
  Регистар - Употребне дозволе
  Регистар - Решења по члану 145
  Регистар озакоњења
     
Закључци о одбацивању
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Пирота

 

Joomla templates by Joomlashine