Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Подзаконски акти које је донео град Пирот ради утврђивања пореза на имовину за 2019. годину.

 
  Одлука о одређивању зона
 

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији

града Пирота за утврђивање пореза на имовину

  Графички приказ зона
 

Решење - цена по м2 за 2019. годину

  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
 

Обавештење

Архива докумената (из 2018. године)

 
  Решење - цена по м2 за 2018. годину
  Закључак о исправци

Архива докумената (из 2017. године)

 
  Одлука о одређивању зона
 

Решење - цена по м2 за 2017. годину

Архива докумената (из 2016. године)

 
  Одлука о одређивању зона
  Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Пирот
 

Решење - цена по м2 за 2016. годину

  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
  Закључак ИИ бр. 06/55-14 о исправци грешке
  Одлука о локалним комуналним таксама
  Допуна одлуке о локалним комуналним таксама

Архива докумената (из 2015. године)

  Решење - цена по м2
  Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Архива докумената (из 2014. године)

  Одлука о обавезности подношења пријава
  Одлука о одређивању зона
  Решење - цена по м2
  Одлука о стопи амортизације
  Одлука о стопи пореза на имовину
  Решење - коефицијенти за утврђивање пореза на имовину
Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine