Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Један од приоритета града Пирота јесте изградња нове зелене пијаце. Ових дана Завод за заштиту споменика културе у Нишу, под чијом је заштитом трговачко занатска чаршија као културно историјска целина, доставио је идејно решење на које је Управа града дала сагласност. Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта у Пироту овлашћено је за покретање поступка за добијање локацијских услова. Законски рок, кроз обједињену процедуру, је две недеље. После тога Завод за заштиту споменика културе, у року од 60 радних дана, треба да припреми пројектно техничку документацију за издавање грађевинске дозволе. Тек онда каже, Бојан Ранђеловић, члан Градског већа задужен за ванпривреду могла би да се разматра вредност инвестиције у финансијском погледу. 

“Према одређеној динамици требало би до септембра да имамо пројекат за грађевинску дозволу и да знамо тачну вредност радова. Идејним решењем сагледан је цео простор укупне површине 1.600 квадратних метара. Пијаца обухвата надкривени продајни простор термоизолационим панелима за 128 тезги, чиме се добијају веома добри услови за рад продаваца и продају. Предвиђен је и затворени продајни простор са 35 продајних места са санитарним чвором. Ту би се продавали млечни производи, јаја и месо, а цео простор би био климатизован и са расхладним коморама. Идејно решење обухвата посебан објекат за администрацију са три канцеларије, тоалетом и чајном кухињом за службена лица “Комуналца”. Посебан објекат, односно тоалет са пет кабина, биће намењен за продавце и за особе са инвалидитетом. Пошто ће пијаца бити под јединственим кровом кишница ће се одводити у подземне резорвоаре из којих би се наводњавала парковска површина поред пијаце. Такође биће направљене и две чесме”- каже Ранђеловић.

Са Заводом за заштиту споменика културе у Нишу разматран је и простор на месту садашње Аутобуске станице. Ту би у будућности требало да се изгради паркинг простор. Тај исти паркинг простор био би у служби продаваца, односно пољопривредника, када у сезони, нарочито у јесен пред спремање зимнице, има већих количина пољопривредних производа на зеленој пијаци и често цео парк буде заузет. Реализацијом овог пројекта Пирот ће имати једну од најлепших и најмодернијих пијаца у Србији.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine