Сертификована општина са повољним пословним окружењем

План развоја града Пирота је кровни, стратешки документ који дефинише правце развоја града за период од седам година, односно од 2021. до 2028. године. Правни основ за доношење Плана је Закон о планском систему који је ступио на снагу 2018. године уз  пратеће уредбе којима се утврђује методологија израде документа. Ово је, заправо, наставак, и тематски и логички, Стратегије одрживог развоја за претходних пет година. У име града Пирота Канцеларија за локални економски развој реализоваће израду овог документа у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом “Југ” која је акредитована за ову врсту посла.

Како нам је, поред осталог, рекла Марија Ђошић, шеф Канцеларије за локални економски развој у Пироту, План развоја је највиши документ јавне политике који се усваја на нивоу локалне самоуправе и из њега проистичу сви остали акциони планови, то су секторске стратегије, на пример, у области туризма, привреде, пољопривреде, инфраструктуре и слчно.
”Ми смо почели са формирањем координационог тима и радних група које ће се бавити тематским областима. Координациони тим чине представници јавних предузећа, привредника, невладиног сектора, јавне управе, а председник је градоначелник, Владан Васић. Касније следи формирање тематских радних група, оне су сврстане по областима којима ће се бавити током израде Плана. То су пре свега инфраструктура и заштита животне средине, привреда, унапређење друштвене делатности и јавна управа. Чланови радних група ће анализирати постојеће стање и дати своју визију и циљ за унапређење. Израда Плана је потпуно транспарентна и захтева учешће јавног мњења и током израде ћемо редовно обавештавати јавност о свему. Такође, када План буде у фази нацрта биће дат на увид грађанству где ће сви заинтересовани, у трајању од две недеље, моћи да предлажу и сугеришу своје идеје.

Важно је истаћи да је План развоја флексибилан докумет који је подложан променама, јер то је жива материја, све зависи од приоритета. Пратићемо имплементацију и на годишњем нивоу, ако треба нешто ћемо мењати, нама је он водич, и морам да кажем да је Канцеларија за локални економски развој концентрисана на израду пројеката и да је један од услова да су пројекти којима конкуришемо обухваћени Планом развоја како бисмо добили донацију”- каже Марија Ђошић.

Закон о планском систему је прописао да се овај документ донесе до краја године, што је врло амбициозно, и реално је очекивати да рок буде продужен и да почетком идуће године буде донет.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine