Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Данас,  10.08.2020. Комисија за за расподелу средстава за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020. годину, објавила је ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Пирота за 2020. годину.

Предмет овог Конкурса је јавно прикупљање пријава за реализацију активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефукасност Града Пирота за 2020. годину и то:
- активност суфинансирања израде пројектне документације која обухвата суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности минимално за пет (5) објеката. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 20.000,00 динара са ПДВ-ом по објекту.
- активност суфинансирања мера унапређење система даљинског грејања која обухвата суфинансирање радова на уградњи делитеља трошкова на унутрашњој топлотној инсталацији минимално за три (3) група купаца са заједничким предајним местом. Висина износа је до 50% укупне вредности са ПДВ-ом, максимално до 633.333,00 динара са ПДВ-ом по предајном месту.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Све информације могу се добити у просторијама Градске управе Града Пирота, ул. Српских владара 82, у канцеларији 22 или на телефон 305 522.

Извор: Пиротске вести

 

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine