Сертификована општина са повољним пословним окружењем

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

Град Пирот расписује јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури. као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, чија је реализација предвиђена у години за коју се конкурс расписује.
Средства намењена за финансирање пројеката у култури, а који ће се реализовати у 2020.години,у износу од 1.500.000 динара, обезбеђена су у буџету Града Пирота.


Град Пирот ће финансирати пројекте из следећих културних области: књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 5. уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација); 6. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 7. манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 8. дигитално стваралаштво и мултимедији; 9. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.); 10. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем; 11. библиотечко-информационе делатности; 12. научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 13. менаџмент у култури; 14. промоција пиротског културног лета.

Конкурс је отворен 14. јануара и трајаће до 30. априла.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ

На основу Одлуке о буџету Града Пирота за 2020. годину и Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета Града Пирота, укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Града Пирота за 2020. годину износи 5.000.000 динара.

Средства намењена црквама и верским заједницама на основу овог Јавног конкурса могу да се користе за: текуће поправке и одржавање, пројекте адаптације, пројекте изградње и реконструкције, организовање црквених манифестација (обележавање традиционалних годишњица) и  издавачку и научну делатност.

Право на подношење пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају цркве и верске заједнице које делују на територији  града Пирота.

Конкурс је отворен до 21. фебруара 2020. године.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОКВИРУ “БОЖИЋНЕ ШКОЛЕ 2020”

Програмске активности: Подршка предшколском и школском спорту у 2020. години Област спорта: 9- обезбеђивање адекватног спортско здравственог образовања спортиста, посебно младих

Јавни позив се односи на програме који су бесплатни за децу и омладину и садрже спортско рекреативне активности у оквиру „Божићне школе 2020" коју реализује Спортски центар Пирот. Укупан износ средстава намењен за финансирање посебних програма у области спорта по овом јавном позиву износи 1.400.000 динара.

 Конкурс је отворен до 22. јануара

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

Укупан износ средстава намењен за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области заштите здравља из буџета Града Пирота у 2020. години износи 700.000 динара.

Средства намењена удружењима грађана по овом конкурсу додељују се за реализацију програма/пројекта које се баве питањима од јавног интереса за локалну заједницу у области заштите здравља.

Конкурс је отворен до 30.11.2020. године

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАДЈАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА „БОЖИЋНА ШКОЛА 2020."

Укупан износ средстава намењен за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења по овом конкурсу износи 420.000 динара.

Конкурс је отворен до 22. јануара

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ПИРОТА

Укупан износ средстава намењен за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота из буџета Града Пирота у 2020 . години износи 2.500.000 динара.

Средства намењена удружењима грађана по овом конкурсу додељују се за реализацију програма/пројекта које се баве следећим питањима од јавног интереса за локалну заједницу:  смањење сиромаштва код деце,  квалитетно образовање за сву децу,  боље здравље за сву децу, унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју и са инвалидитетом, заштита права деце без родитељског старања,  заштита деце од злостављања, занемаривања, искоришћавања и насиља.

Конкурс је отворен до 28. фебруара

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Град Пирот расписује хонкурс за даделу 15 стипендија за школску 2019/2020. годину. Стипендије ће се доделити искључиво студентима који  се школују за занимања, која су дефицитарна на основу евиденције Нацианалне службе за запошљавање и утврђених потреба у предузећима и установама на подручју града Пирота, као и студентима из породица корисниха новчане социјалне помоћи кад Центра за социјални рад. Град Пирот ће доделити стипендије студентима који се школују за следећа дефицитарна занимања: инжењер геодезије; инжењер машинства; инжењер електротехнике за енергетику; инжењер организационих наука; дефектолог олигофренолог; организатор угоститељско-хотелијерског пословања.

Стипендије за школску 2019/2020. годину исплаћују се у трајању од 10 месеци почев од марта 2020. године у месечном износу од 9.000 динара.

Конкурс је отворен до 24. јануара

Пријаве на Конкурс подносе се искључиво на обрасцима који се могу преузети са званичног сајта Града Пирота www.пирот.рс.

Детаље о свим овим конкурсима и јавним позивима можете наћи на порталу Градске управе Пирот ЛИНК

Извор: Плусонлине

 

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine