Сертификована општина са повољним пословним окружењем

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД П И Р О Т

Градска управа

Бр. И-61-20/2019

Пирот, 27.11.2019.год.

​Сходно Одлуци Скупштине града Пирота о признањима за постигнуте резултате из области образовања, Комисија за доделу признања ,,Свети Сава”, даје следеће

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

​Овом Одлуком утврђује се врста, услови и начин додељивања признања ,,Свети Сава” за 2019. годину, за резултате постигнуте у васпитно–образовном раду у предшколском, основном и средњем образовању на територији Града Пирота. Награда се додељује у виду признања:

​– ,,Свети Сава” са златником

​– ,,Свети Сава” са сребрењаком

​​– Диплома

​Предлог за доделу признања могу да поднесу предшколска установа, школе и струковна удружења просветних радника. Предлози се подносе у писменој форми и уз свеобухватно образложење и овереним прилозима о постигнутим резултатима, а у складу са Правилником о мерилима вредновања и рангирања постигнућа запослених у предшколском, основном и средњем образовању, као и са назнаком за врсту признања за које се кандидат предлаже. Непотпуне и неблаговремене предлоге Комисија неће разматрати.Тачност података из предлога оверава директор својим потписом и печатом школе.

– Документацију за конкурисање преузети у Градској управи                               

(Услужни центар-канц.број 52, телефон 30-55-52).

​– Рок за подношење предлога:   од 29.11. до 30.12.2019. године.

– Предлоге слати на адресу:             

Комисија за доделу признања ,,Свети Сава”
18300 Пирот, Српских владара 82             

Град Пирот – Градска управа     

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine