Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Седница Градског већа биће одржана у среду, 20. новембра.
Већници ће разматрати следеће тачке дневног реда:

1. Разматрање Плана детаљне регулације „Пословна инфраструктура — део логистичког центра” у Пироту; Известилац: представник иП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, СлавишаТошић.
2. Разматрање Локалног акционог плана за децу 2019-2024.; Известилац: Славица Станисављевић, координатор израде Локалног акционог плана за децу 2019-2024.
3. Разматрање одлука из имовинско правне области; Известилац: начелник Одељења за привреду и финансије.

4. Разматрање Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину натериторији града Пирота; Известилац: начелник Одељења за привреду и финансије.
5. Разматрање Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта којесе користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума, упољопривредно, односно у шумско земљиште за сврху утврђивања пореза на имовинуза 2020. годину; Известилац: начелник Одељења за привреду и финансије.
6. Разматрање Одлуке о локалним комуналним таксама; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове и начелник Одељења за привреду и финансије.
7. Разматрање Одлуке о боравишној такси; Известилац: начелник Одељења за привреду и финансије.
8. Разматрање Одлуке о измени Одлуке о линијском превозу путника у градскоми приградском саобраћају на територији града Пирота; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове.
9. Разматрање Одлуке о допуни Одлуке о комуналном уређењу; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове
10. Разматрање предлога Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији града Пирота; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове.
11. Разматрање измена Локалног акционог плана запошљавања гарда Пирота за 2019. годину; Известилац Ненад Петровић, представник Канцеларије за ЛЕР.
12. Доношење Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине града Пирота за 2020. годину; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове
13.  Доношење Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Пирота за 2020. годину; Известилац: начелник Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности,грађевинарство и инспекцијске послове.

Седница почиње у 10 часова.

Извор: Плусонлине

 

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine