Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Управљајући се актуелним привредно-економским приликама, у намери да свим привредним субјектима на подручју нишког региона олакша пословање и подржи напоре Владе РС да се у што краћем временском року превазиђу последице економске кризе, РПК Ниш је свим привредним субјектима на подручју региона понунудила пакет нових пословних услуга, које у значајној мери могу допринети бољем позиционирању домаћих предузећа на свим тржиштима.

У условима добровољног чланства Комора је успела да задржи старе чланице, али и да иницира нове да се укључе у рад Коморе и њених органа, а тиме и повежу са осталим компанијама и другим организацијама у региону. Тако су у четвртак, 19. фебруара у кабинету председника РПК Ниш потписане три изјаве о приступању у чланство Коморе. Изјаве су потписала привредна друштва “ЕУРО-ЦОММЕРЦЕ” д.о.о. Прокупље, ВЕЦТУРА 3СЛ д.о.о. ПРОКУПЉЕ и привредно друштво ЛЕНАДА д.о.о. БАЉЕВАЦ.
Приступањем у ово чланство предузећа су преузела сва права и обавезе члана коморе, које произилазе из Закона, Статута и других општих аката РПК Ниш. Чланство у Комори одређује се на период од две године од дана потписивања ове изјаве уз могућност продужења. РПК се са друге стране обавезала да компанијама пружи бројне услуге – заступање привредних друштава од стране код Владе и министарстава, као и осталих републичких и локалних институција као што су пореска управа, царина, инспекцијски органи и сл. Давање података из базе РПК Ниш, организовање билатералних састанака, стручних семинара и едукација, организација Б2Б састанака и сајамских манифестација, затим пружање информација о финансијском положају фирми, издавање електронског Сертификата ПКС, израда бизнис планова.
Од осталих услуга истичу се посредовање код сарадње са Фондом за развој Републике Србије и Агенцијом за промоцију извоза (СИЕПА), пружање информацијао инвестиционим потенцијалима општина и појединих привредних друштава у циљу бољег искоришћења капацитета, повезивање МСП сектора са великим системима (домаћим и међународним), тражење пословних партнера у иностранству, као и чланство у престижном Клубу инвеститора РПК Ниш.

 

 

Унапређење пословне климе у Србији

Израда плана развоја Града Пирота за период 2021. - 2028. године

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Joomla templates by Joomlashine