Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Општина Пирот објавила је јавни конкурс за суфинансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из  буџета Општине Пирот. Средства намењена удружењима грађана додељују се за реализацију пројеката из области социјално хуманитарне активности, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, развоја хуманитарних програма као и подстицање и развој привредних делатности.- Социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старима.

- Друштвене бриге о деци и младима, подстицање наталитета, заштите здравља.

- Заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње.

- Развој хуманитарних и других програма у којима удружења  искључиво и непосредно следе јавне потребе (борба против  корупције, заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.)

- Подстицање и развој привредних делатности (пољопривреда, туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.)

Удружење грађана може учествовати на конкурсу са више програма и сви програми могу бити финансирани из буџета Општине Пирот.

Конкурс је отворен до краја новембра у континуитету, с тим да ће Комисија први пут оценити све пројекте пристигле до 14.фебруара, а на даље ће се састајати најмање једном у 2 месеца.
Програм мора бити реализован до истека календарске године.

 

План детаљне регулације „Пословна инфраструктура - део логистичког центра“ - Пирот

Унапређење пословне климе у Србији

Joomla templates by Joomlashine