GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM (GIS) PIROT

 


Izvod iz Strategije razvoja GIS-a Opštine Pirot,
Geografski informacioni sistem je Sistem za prikupljanje, obradu, održavanje, analizu i razmenu geoprostornih podataka i servisa vezanih za urbanizam i uredenje prostora, gradevinsko zemljište, saobracaj, komunalne usluge, prirodne i druge resurse, kao i druge aspekte vezane za život i rad opštine Pirot.
Osnovni cilj GIS-a je uspostavljanje GIS-a opštine Pirot kao jedne od osnovnih komponenti e-uprave - GIS obezbeđuje prostornu komponentu za sve resurse lokalne samouprave.


Tematski sadržaja GIS-a Možete pogledati prikaz tematskog sadržaja opštinskog GIS-a, institucija i ustanova koje taj sadržaj prikupljaju i održavaju.

Preuzmite dokument:
Strategija razvoja GIS opštine Pirot
MAP Soft ©Osnovne smernice za razvoj GIS-a:
  • Stabilan i održiv razvoj i funkcionisanje opštinskog GIS-a za duži vremenski period

  • Integracija GIS podataka i funkcija sa drugim opštinskim informacionim sistemima

  • Podaci se cuvaju i održavaju u okviru institucija i ustanova koje su nadležne za te podatke

  • Razvoj telekomunikacione infrastrukture opštinskog GIS-a
  • Arhitektura opštinskog GIS-a zasniva se na web tehnologiji i konceptu distribuiranih baza podataka

  • Implementacija IT, ISO/OGC i nacionalnih standarda, koncept otvorenosti i interoperabilnosti, kao i mogucnost daljeg širenja

  • Veci znacaj dat formiranju odgovarajucih prostornih baza podataka nego aspektima vezanim za razvoj i implementaciju softverskih alata

  • Postepen razvoj i implementacija strategije sa korišcenjem postojecih podataka i resursa, ravnomerno ulaganje sredstava i povracaj investicija

  • Realizacija veceg broja projekata i aktivnosti - utvrdeni su prioritetni projekti i okviran redosled njihovog izvodenja, s tim da se ne mora striktno poštovati vremenska dinamika realizacije cime je obezbedena fleksibilnost realizacije strategije

  • Formiranje MAN komunikacione infrastrukture za povezivanje svih znacajnih institucija i ustanova grada Pirota za potrebe opštinskog GIS-a, ali i za sve druge informacione sisteme opštinskih institucija i ustanova.