DOBRODOŠLI U OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR PIROT

 
Vladan Vasić


Poštovani građani,
Opštinski uslužni centar postoji zbog vas i vaših svakodnevnih potreba. Sve one procedure kojima ste ranije bili izloženi prilikom obezbeđivanja odgovarajuće dokumentacije u višespratnoj zgradi opštine Pirot sada su maksimalno skraćene i pojednostavljene. Kompletna dokumentacija dostupna vam je na šalterima uslužnog centra i period izdavanja sveden je na minimum od par minuta, koliko je potrebno da računar obradi vaš zatev. Tu je i banka gde možete obaviti skoro sve novčane transakcije. Svo osoblje stoji vam na raspolganju svakog radnog dana od 8.00 - 14.00 časova.


Opštinski uslužni centar (OUC),
(Ugovor o donaciji br.: 04MSP-ES/002) deo je projekta koji finansira Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru Programa podrške opštinama istočne Srbije. Cilj ovog i svih drugih projekata realizovanih u okviru pomenutog Programa na teritoriji opštine Pirot jeste pre svega doprinos efikasnoj i racionalnoj decentralizaciji kroz pružanje kvalitetnijih usluga građanima od strane lokalnih vlasti.

Glavni ciljevi kojima ovaj projekat treba da odgovori su:

•  Poboljšanje organizacije rada, efikasnosti i kvaliteta usluga opštine;
•  Jačanje javnosti u radu opštine, kroz uspostavljanje jasno vidljivih,
    precizno definisanih i lako kontrolisanih standarda;
•  Elektronsko umrežavanje opštinske uprave
•  Povećanje odgovornosti u radu lokalne uprave;
•  Veća motivisanost službenika za stručno usavršavanje, efikasniji rad,
    predusetljivost prema građanima i slično;
•  Otvorenost opštine za pružanje stručne i savetodavne pomoći građanima.