kontakt
   
 
 
 
 
  POŠTOVANI SUGRAĐANI

 


Napomena u vezi naručivanja dokumenata preko interneta:
Molimo Vas da prilikom korišćenja usluga naručivanja dokumenata putem ove internet prezentacije lokalne samouprave grada Pirota tačno unesete sve neophodne podatke koji se traže od Vas, jer je to jedini način verifikacije Vašeg zahteva. Ukoliko unešeni podaci nisu tačni, obustavlja se svaki dalji postupak izdavanja traženog dokumenta.
Privatnost podataka je zagarantovana Zakonom.
Svaki zahtev podnet sa zvanične internet prezentacije grada Pirota sadrži sve relevantne podatke o korisniku internet usluga te Vas zbog toga molimo da ne zloupotrebljavate podatke jer svaka zloupotreba podleže zakonskim sankcijama.

Važna napomena:
Ako se poručuje dokument na međunarodnom obrascu, u polje ostalo navesti za koju zemlju.
Obavezno sačekajte povratni e-mail koji sadrži link za potvrdu zahteva, na koji treba kliknuti, jer će tek tada Vaš zahtev ući u obradu.

 
 


Standardne dokumente možete naručiti za lica rođena, venčana ili umrla na teritoriji grada Pirota, kao i internacionalne izvode za navedena lica.

Dokumente ćete dobiti pouzećem (poštom, dostavom na adresu naručioca) gde sve troškove plaćate Vašem poštaru prilikom preuzimanja dokumenta. U troškove spadaju republičke i lokalne administrativne takse, kao i troškovi poštarine (troškovi poštarine plaćaju se za svaki dokument pojedinačno).

Dokument Gradske naknade i republičke takse
Napomena: Naručene dokumente ćemo poslati poštom u roku od dva dana za uverenja o državljanstvu i izvode iz matičnih knjiga za lica upisana u gradu, odnosno pet dana za uverenja o državljanstvu i izvode iz matičnih knjiga za lica upisana u seoskim mesnim kancelarijama.
Za slučaj nekih nejasnoća, bićete kontaktirani telefonom. Obavezno ostavite broj telefona.

Naručeni izvodi dostavljaju se jedino na području Republike Srbije.

Molimo Vas da prilikom podnošenja zahteva obavezno naznačite svrhu za koju tražite javnu ispravu.

Telefon i fax matične službe grada Pirota je:
010/305-560

Izvod iz matične knjige rođenih Naknada 290,00 + Taksa 420,00 + troškovi poštarine
Izvod iz matične knjige venčanih Naknada 290,00 + Taksa 420,00 + troškovi poštarine
Izvod iz matične knjige umrlih Naknada 290,00 + Taksa 420,00 + troškovi poštarine
Uverenje iz knjige državljana Naknada 350,00 + Taksa 740,00 + troškovi poštarine
Internacionalni izvodi Naknada 990,00 + Taksa 690,00 + troškovi poštarine
Uverenje o bračnom stanju Naknada 320,00 + Taksa 1100,00 + troškovi poštarine
  Gradska uprava ne snosi bilo kakvu odgovornost za neisporučivanje dokumenata iz bilo kog razloga.
   
Elektronska uprava GRADA PIROTA © 2016