kontakt
   
 
 
 
 
   
 
Efekti: Kroz realizaciju projekta postignuto je poboljšanje organizacije rada, efikasnosti i kvaliteta usluga opštine. Jedan od rezultata je i povećanje učešća javnosti u radu opštine kroz uspostavljanje jasno vidljivih, precizno definisanih i lako kontrolisanih standarda, zatim elektronsko umrežavanje opštinske uprave, povećanje odgovornosti u radu lokalne uprave, veća motivisanost službenika za stručno usavršavanje, efikasniji rad, predusetljivost prema građanima, otvorenost opštine za pružanje stručne i savetodavne pomoći građanima, kvalitetniji sistem arhiviranja i čuvanja podataka i postojanje jedinstvene baze podataka. Postignuta je veća javnost i odgovornost u radu opštinskih službenika kroz povećanje mogućnosti za kontrolu rada uprave neposredno od građana, revnosnije izvršavanje radnih obaveza uz veću stimulaciju i motivaciju (Pravilnik o nagrađivanju), kvalitetnije i brže pružanje usluga i informacija građanima u Opštinskom uslužnom centru, komforniji rad za zaposlene u opštini koji rade u OUC-u. Osim planiranih rezultata, ostvareni su dodatni pozitivni efekti kao što su tehnička osposobljenost osoblja opštine u delu korišćenja računara, upotreba najsavremenijih tehnologija u sferi softvera i hardvera tako da je tehnička opremljenost opštinskih službi podignuta na visok nivo, a sve sa ciljem efikasnijeg pružanja usluga građanima.
 

   
Elektronska uprava OPŠTINE PIROT © 2007