Analiza efekata politike zapošljavanja grada Pirota                                                     
 Materijal za javnu raspravu
Izveštaj o realizaciji LAPZ-a 2022                                                   
Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2021-2023                                                    
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi LAPZ 2021-2023                                                   
Izveštaj o realizaciji LAPZ-a 2019 i 2020                                                   
Izveštaj o realizaciji LAPZ-a 2021                                                   

Plan razvoja Grada Pirota 2021–2028.

 

Osnaživanje ženskog preduzetništva i uloge žena na selu u jugoistočnoj Srbiji

Pružimo ruku teže zapošljivim licima

Uspostavljanje sajamskog prostora

Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu

Joomla templates by Joomlashine