Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција Градоначелника и Скупштине града и врши контролу и надзорну функцију над радом градске управе. Организација начина рада и одлучивања Градског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина града пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине града, после одржаних избора.

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа, које бира Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градоначелник, мр Владан Васић, је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника, Видојко Панајотовић, је члан Градског већа по функцији.

 

Чланови Градског већа града Пирота су:

 

  1. Славиша Свиларов,

  2. Сретен Савов,

  3. Батица Алексић,

  4. Биљана Петровић,

  5. Нинослав Ћирић,

  6. Александар Ћирић,

  7. Мирољуб Видановић,

  8. Милан Стојановић,

  9. Дејан Ранђеловић.

Секретар Градског већа града Пирота је Ирена Костић, дипл. правник.

 

Стална радна тела Градског већа града Пирота

Комисија за привреду и финансије:
- Биљана Петровић, председник,
- Елизабета Павловић, члан,
- Радмила Потић, члан,
- Братислав Вељковић, члан.

Комисија за ванпривредне делатности:
- Милан Стојановић, председник,
- Ивана Костић, члан
- Натали Минчић, члан
- Марина Стевановић, члан.

Комисија за грађевинарство и комунално стамбене послове:
- Батица Алексић, председник,
- Горан Ранчић, члан,
- Славиша Спасов, члан,
- Нинослав Стаменовић, члан,
- Ивана Костић, члан.

Комисија за опште послове:
- Јован Ћирић, председник,
- Љубиша Ђорђевић, члан,
- Милица Манић, члан,
- Наталија Ћирић, члан,
- Миљан Илијев, члан.

Комисија за саобраћај:
- Нинослав Ћирић, председник,
- Ненад Ђорђевић члан,
- Срђан Потић, члан,
- Звонко Вељковић, члан.

 

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine