Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Назив документа

Српски

Енглески

Информациони меморандум
Стратешки акциони план општине Пирот
Стратегија локалног економског развоја  
Стратегија развоја ГИС општине Пирот  
Локални план акције за децу Пирота - 2013. - 2017. година  
Стратегија за унапређење инклузивног образовања  
Програм развоја спорта 2016. - 2018.  
Локални план акције за роме и особе са инвалидитетом  
Стратегија за младе општине Пирот  
Стратегија развоја социјалне заштите  
Стратегија развоја пољопривреде  
Локални акциони план запошљавања  
Стратегија одрживог развоја општине Пирот - Нацрт  

 

Joomla templates by Joomlashine